Innehåll: 

  • Bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
  • Samverkan mellan skolan, vården och andra viktiga aktörer.  
  • Arbetsgivarens ansvar för anpassningar på arbetsplatsen. 

Målgrupp:

Denna webbinarieomgång kan många ha utbyte av, såväl pedagoger som elevhälsan och Studie- och yrkesvägledare samt personal inom sjukvården och arbetsgivare som står inför att anställa eller har anställda med en diagnos.

Anmälan:

Anmäl dig här (länk).