Kvarts är ett ämne som finns i bland annat stendamm och betong. När vi andas in det kan det på sikt orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer, hjärtinfarkt och KOL. Välkommen att lära dig om risker med kvarts och vad du ska göra för att arbeta säkert. Vilka krav kan jag som arbetstagare respektive arbetsgivaren ställa? När krävs medicinska kontroller? Hur höga är halterna, är det faktiskt ett problem?

OBS! Frukostfralla från 07:00. Seminariet börjar 07:15.

Innehåll      

  • Om kvarts: Varför är det farligt att andas in kvarts, och vilka sjukdomar riskerar man att få?
  • Regler      
  • Medicinska kontroller – vad är det och vem vänder det sig till?            
  • Mätningar av kvarts i byggbranschen i Stockholm, CAMM´s rapport
  • Förebyggande åtgärder                                                                                        

Vi kommer avsluta med en frågestund.        

Målgrupp

Första linjens chefer och skyddsombud inom byggbranschen.

Vi delar ut ett intyg på att du deltagit i seminariet.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret härunder om du är inne på en mobiltelefon eller uppe till höger om du läser från en dator. Sista anmälningsdatum är 13 november.

Seminariet är kostnadsfritt.

Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig eftersom antalet platser är begränsat. Du kan avanmäla dig antingen via mail till karin.grahn@sll.se eller på telefon 08-123 37 226. 

 

Välkommen!