Kursen är fulltecknad

Kursen är fulltecknad men du kan anmäla dig som reserv. Skicka ett e-postmeddelande till:

Detta är den första kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs planeras i Umeå 2017, och sedan följer kurstillfällen i Örebro, Lund och Göteborg. 

Syfte/målsättning

Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:

 • mätstrategi
 • bullermätningar
 • vibrationsmätningar
 • mätning av partikelburna luftföroreningar
 • mätning av gaser och ångor
 • hur en mätrapport ska skrivas

Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Stockholmsregionen vid detta kurstillfälle.

Tid

 • Omgång 1: tisdag 22 – torsdagen 24 nov 2016
 • Omgång 2: tisdag 7 – onsdag 8 februari 2017

För godkänd kurs krävs deltagande i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.

Kursavgift

10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg.

Arrangörer

Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

 • Göteborg: Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
 • Linköping: Cert. yrkeshygieniker Bengt Ståhlbom (bengt.stahlbom@regionostergotland.se)
 • Lund: Cert.yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson (jan-eric.y.karlsson@skane.se)
 • Umeå: Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
 • Uppsala: Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
 • Örebro: Cert. yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.anderssson4@regionorebrolan.se)