OBS Kursdatum!

5-7 maj, 6-7 oktober (2 sammanhängande omgångar)

Kursen är placerad i Linköping och är uppdelad på två omgångar.

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som utför eller planerar utföra arbetsmiljömätningar och vill förbättra sina kunskaper. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Innehåll

På kursen får deltagarna kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, med möjlighet att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. I samband med mätuppgiften får alla en coach att diskutera mätstrategi och lämplig mätmetod med. Mätrapporterna presenteras under del två av kursen.

Kursavgift

10 000 kr exkl moms (inkl dokumentation, lunch och kaffe).

Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Samma kurs kommer att anordnas av Arbets- och miljömedicin i Umeå med start i september 2020.