Genom Miljöhälsa på karta vill vi skapa förutsättningar för uppföljning och analys av den miljörelaterade hälsan i Stockholms län. Vår ambition är att verktyget ska kunna användas som ett viktigt underlag för preventiva åtgärder, men också för stadsbyggnadsplanering, till exempel genom att möjliggöra analyser av lämplig användning av markområden ur ett hälsoperspektiv. 

Nu har Du möjlighet att påverka utformningen av denna tjänst. Med detta referensgruppsmöte vill vi samla personer med olika erfarenhet och kompetens till en dialog om hur verktyget ska utformas. Vi hoppas därmed få en bättre förståelse för era behov av information om centrala miljöfaktorers förekomst och fördelning i regionen. 

Program kommer senare.

Inbjudan vänder sig till dig som har ansvar för eller arbetar med frågor som rör fysisk planering, miljö- och hållbarhet eller folkhälsa inom Stockholms län. 

Sista anmälningsdatum är 26 september. Vi bjuder på fika! 

Miljöhälsa på Karta (arcgis.com)