Seminariet vänder sig till miljökontoren och länsstyrelsen i Stockholms län med syftet är att öka kunskapsnivån samt att ge underlag för samsyn i kommunernas bedömning av klagomål när det gäller mögellukt i bl.a. bostäder, förskolor och skolor.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till miljökontoren och länsstyrelsen i Stockholms län. Övriga är välkomna i mån av plats.

Program

08:30

Kaffe och macka

08:45

Presentation av styrgrupp/arbetsgrupp

09:00

Historik: riskkonstruktioner för fukt och användning av rötskyddsmedel. Johnny Lorentzen, CAMM

09:50

Hälsoeffekter av kloranisoler och klorfenoler, Gunnar Johanson, IMM

10:40

Erfarenheter ur verkligheten, Anders Kumlin, ordförande för Fuktcentrum, Lunds Tekniska Högskola

11:30

Lunch

12:30

Klagomål angående mögellukt, ett fall i Stockholms län. Miljöhandläggare.

13:30

Bensträckare med fika

14:00

Ärendehantering av impregnerat trä i byggnader. Maria Alm, innemiljöspecialist, Göteborgs Stad

14:45

Juridik. Karin Hultman, Jurist och chef för inomhusmiljöenheten vid Stockholms Miljöförvaltning

15:30

Slut

Under dagen får vi sniffa på luktämnen från byggnadsmaterial, t.ex. kloranisoler och geosmin

Kostnad

Seminariet är avgiftsfritt. Förtäring och dokumentation ingår.

Anmälan

Anmäl dig via länken till höger/härunder (mobil). Begränsat antal platser.

Arrangör

Seminariet arrangeras av Miljösamverkan Stockholms läns Hus- och ventilationsnätverk.