Målgrupp

Rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård (sjukhus och öppenvård) i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri. 

Beskrivning

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri. 

Stående inslag är föreläsningar om aktuella ämnen, information från Försäkringskassan - frågor och svar - diskussion och övergripande fall. Såväl rehabkoordinator som läkare från teamet medverkar. 

Program

Forskningsläget kring rekos uppdrag.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 2022-03-02. Anmäl dig till höger på sidan (dator)/härunder (mobil). Teamslänk skickas ut några dagar före nätverksträffen. 


Foto: Yanan Li