Program

13.00 Välkomna! Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting

13.05 Hälsoeffekter av höga temperaturer och forskningsläget - Mare Löhmus, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL

13.35 Klimatförändringar - Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten
Tillsynsvägledning, riktlinjer/regelverk och domar - Folkhälsomyndigheten

14.15 Kaffe/te och fikabröd

14.35 Forts. Tillsynsvägledning, riktlinjer/regelverk och domar - Folkhälsomyndigheten 

15.15 Erfarenhet och praktiskt exempel från en kommun - Inspektör från Stockholms stad

15.30 Diskussion

16.00 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig via länken till höger/härunder (mobil) senast den 30 april.