Professor Clive Sabel, Department of Environmental Science, Århus University, håller en föreläsning på engelska med titeln “New methods for collecting individual environmental exposure data”, om hur bland annat rumsliga analyser och geografiska informationssystem (GIS) kan användas för exponeringsbedömningar inom miljömedicin.

Värd: Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin (IMM).