Under dagen kommer du få inspiration och ta del av goda exempel på hur cirkulära lösningar kan minska resursanvändning och utsläpp, samtidigt som det även kan bidra till en ekonomisk lönsamhet och en ökad folkhälsa.

Målgruppen för den regionala miljö och samhällsbyggnadsdagen är tjänstepersoner, beslutsfattare och experter i Stockholm län som arbetar med samhällsbyggnad, avfallsfrågor, miljö, folkhälsa, hållbarhet, trafikplanering, upphandling och inköp, m.m. Konferensen riktar sig också till näringslivsrepresentanter och branschorganisationer inom byggsektorn.

Vegetarisk lunch samt fika serveras under dagen.

Boka in den 14 september redan nu för att försäkra dig om att få en plats. Program för dagen kommer inom kort.

Välkommen!

Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Storsthlm