Program

 • 08:30–09:00 Frukostmacka och registrering
 • 09:00–09:20 Madeleine Sjöstrand , KSL:s förbundsdirektör, hälsar välkommen och presenterar dagens moderator, Erik Winnfors Wannberg.
 • 09:20–09:55 Vattenfrågor i det globala och regionala perspektivet. Johan Kuylenstierna, professor och chef för Stockholm Environment Institute
 • 09:55–10:20 Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin, vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen i Västmanland.
 • 10:20–10:40 Fika
 • 10:40–11:05 Vilka konsekvenser får Weserdomen för kommunernas planering? Karin Wall, verksjurist på Havs och Vattenmyndigheten.
 • 11:05–12:00 Politikerperspektivet: Målkonflikter mellan miljötänkande och bostadsbyggande. Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholms stad, Kjell Jansson, oppositionsråd, Norrtälje kommun, Claes Thunblad, KSO, Järfälla kommun.
 • 12:00–13:00 Lunch
 • 13:00–13:30 Tjänstemannaperspektivet: Vad innebär vattendirektivet för detaljplanearbetet och det praktiska beslutsfattandet? Gunnar Söderholm, miljödirektör och Arne Fredlund, vice stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad.
 • 13:30–14:00 Vatten i en törstig region! Gustav Hemming, miljö- och skärgårdslandstingsråd, SLL.
 • 14:00–14:20 Nu går startskottet för den Regionala vattenförsörjningsplanen! Göran Åström, miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • 14:20–14:35 Hur hindrar vi prioriterade ämnen att nå vattenmiljön? Cajsa Wahlberg, miljökemist vid Stockholm Vatten.
 • 14:35–14:55 Hur hör fiskesport och lyckad integration ihop? Oscar Trowald, Sportfiskarna.
 • 14:55–15:20 Fika
 • 15:20–15:45 God vattenstatus – vad är det värt för samhället? Åsa Soutukorva, vd, Enveco.
 • 15:45–16:00 Sammanfattning och avslutning

Målgrupp

Regionala miljödagen riktar sig i första hand till politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med stadsplanering, hållbarhetsfrågor eller miljö och hälsa.