Målgrupp

Tjänstepersoner inom offentlig sektor i Stockholms län inom miljö, klimat, samhällsplanering, trafik- och infrastrukturplanering, kommunikation samt politiker, forskare och näringsliv. 

Kostnad

700 kr, faktureras i efterhand. Uteblivet deltagande faktureras. Avanmäl dig i god tid vid förhinder så att någon annan kan få din plats.

Anmälan

Klicka på länken till höger/härunder (mobil).

Foto: Matton