Allt fler människor ska få plats och dela på våra gemensamma resurser samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för en god livsmiljö åt alla. Boendesituationen påverkar direkt och indirekt människors hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det handlar inte bara om effekter av buller, föroreningar och dålig inomhusmiljö. Otrygga boendeformer, svårigheter att ta del av bostadsmarknadens utbud, bristande tillgänglighet och begränsad tillgång till grönområden och närrekreation är också faktorer som leder till psykisk stress och fysiska besvär. Hur vi planerar, bygger och förvaltar är därför avgörande för människors hälsa i regionen. 

Program

För fullständigt program, klicka på länken till höger/härunder (mobil).

Målgrupp

Offentliga tjänstepersoner och politiker, forskare och näringsliv med inriktning på miljö, hälsa och samhällsplanering.  

Kostnad

500 kr exkl moms som faktureras. 

Medverkande

 • Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting 
 • Maria Albin, verksamhetschef, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
 • Jessica Andersson, chef för regionsplaneavdelningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
 • Carin Klefbom, tandhygienist, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
 • Thomas Bjarke, projektledare för Särskildnyttan, Stockholms stadsmission Pardip Singhru, utvecklingsledare folkhälsa, Botkyrka kommun
 • Lars Olson, planeringschef, Botkyrka kommun
 • Charlotta Eriksson, medicinsk doktor i epidemiolog, Centrum för arbets- och miljömedicin
 • Mare Löhmus Sundström, docent, PhD, Centrum för arbets- och miljömedicin
 • Märit Jansson, universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
 • Åsa Jernbom, planeringssekreterare, enheten för stöd och utveckling, Umeå kommun 
 • Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation
 • Representanter från Stockholmkommissionen
 • Anna Balkfors, utvecklingsstrateg och huvudsekreterare, Malmökommissionen
 • Ulrika Lundquist, processledare FO4 Hållbara livsmiljöer, Jämlikt Göteborg

Arrangörer

Regionala miljödagen 2018 arrangeras av  Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Stockholms läns landsting i samarbete med Storsthlm, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Foto: Matton