Punkter ur programmet

 • Rosengård, Herrgården och Törnrosen. En berättelse om flerfamiljsbostäder i miljonprogrammet
  Caroline Tandefeldt, miljöinspektör, Malmö Stad 
  Kristina Jakobsson, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin i Göteborg

 • Hjärterum eller stjärterum? - om papperslösas bostadssituation 
  Carin Klefbom, Tandhygienist, Transkulturellt Centrum

 • Från krigets hetta till fyra kalla väggar - om nyanländas bostadssituation 
  Mohammad Fadel Elsharafi, Hälsokommunikatör, Transkulturellt Centrum
 • 14 personer i en tvåa, plus en inneboende. Trångbott?
  Rapport från ALPIN - ett informationsprojekt om innemiljö och hälsa riktat till utrikes födda
  Bo Johansson, Projektledare, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet

 • Erfarenheter från fastighetsägartillsyn
  Heli Lehtonen, SMOHF

För fullständigt program med tider, se uppe till höger/härunder (mobil). 

Arrangör

Nätverksträffen arrangeras av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Länsstyrelsen.