Programpunkter

  • Att göra skillnad - Astma- och KOL-mottagning i primärvård
  • Socialstyrelsens riktlinjer - hur följer vi dem?
  • Hur utrustas rummet - vad behövs?
  • Luftvägsregistret och journalmallar
  • Omvårdnad vid astma - vad säger forskningen
  • Möten i vårdvardagen - fallbeskrivningar

Föreläsare

  • Marianne Eduards, astma- och KOL-sjuksköterska Liljeholmens vårdcentral, samordnare specialistsjuksköterskemottagningarna, Vårdsak Lung-allergi
  • Maria Rosengren, distriktssköterska Brommaplans vårdcentral, vårdutvecklingsledare Astma, KOL och tobak, Akademiskt Primärvårdscentrum 
  • Kerstin Sundell Bergström, leg sjuksköterska, med lic, samordnare Allergicentrum Stockholm Nord, Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet, regional koordinator Luftvägsregistret Stockholm
  • Marina Jonsson, barnsjuksköterska, allergisamordnare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting

Mer information

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

Anmälan sker i formuläret till höger på denna webbsida. 

Frågor

Vid frågor, kontakta Marina Jonsson: marina.jonsson@sll.se, 08-123 372 62