Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå. Under 2016 har MEBA kompletterats med en digital version av undersökningsprotokoll och återrapportering.

Kursinnehåll

Genomgång och träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand. Presentation och praktisk träning av den digitala versionen av MEBA.

Målgrupp

Ergonomer/sjukgymnaster samt företagsläkare inom företagshälsovården.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskap i, och vana av, undersökning av nacke samt övre extremiteten.

Utbildningsledare

Inger Arvidsson, Ergonom och Med Dr vid Lunds Universitet

Kjerstin Vogel, Ergonom och Med Dr, Avonova

Kurskostnad

1250 kr för EHSS-medlemmar, 1500 kr för övriga.

Kursavgift inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.

Praktiskt

Medtag bärbar dator för den praktiska träningen av den digitala versionen. Systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002).

Kursansvariga

Ida-Märta Rhén, Kerstin Vogel samt Olle Janzon

Övrigt

Antalet platser är begränsat till cirka 12 platser.

För att underlätta vid de praktiska undersökningar där man övar på varandra, är det fördelaktigt att bära en ärmlös topp, t.ex. ett linne vid kurstillfället.