Målgrupp

Nya rehabkoordinatorer inom sjukhuskliniker och specialiserad öppenvård inklusive vårdval i Region Stockholm, exklusive psykiatri och primärvård. Seminariet kan även vara av intresse för andra berörda hälsoprofessioner och chefer.

Beskrivning och mål

Syftet med seminariet är att förmedla praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen. Seminariet riktar sig främst till dig som är ny i rollen som rehabkoordinator. I lärarpanelen ingår rehabkoordinator, försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och lokalt samverkansansvarig från Försäkringskassan.

Program

13.00 – 13.20 Introduktion, presentationsrunda

13.20 – 14.00 Rehabkoordinatorns uppdrag – stöd till individen, intern samordning, extern samverkan (Susanna Wigelius/Lena Lundman)

14.00 – 14.20 Paus

14.20 – 15.00 Försäkringskassans roll och uppdrag i sjukskrivnings- och rehabprocessen (Lokalt samverkansansvarig, Försäkringskassan)

15.00 – 15.40 Försäkringsmedicin, sjukskrivnings- och rehabprocessen (Fredrik Johansson)

15.40 – 15.50 Bensträckare

15.50 – 16.30 Frågestund, hela lärarpanelen

Förkunskaper

Genomgång av Webbutbildning: rehabiliteringskoordinering (SKR) rekommenderas.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 2021-09-28. Antalet deltagare är begränsat till max 25 personer. Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig till höger på sidan (dator)/härunder (mobil).


Foto: Yanan Li