Under denna eftermiddag får du kunskap om några medicinska tillstånd som bör beaktas vid den medicinska studie- och yrkesvägledningen. Du får också veta hur studie- och yrkesvägledning kan bedrivas till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån vad den senaste forskning visar.  

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare, elevhälsans personal och rektorer och andra berörda professioner och myndigheter.

Program

 • Välkomna och Inledning. Marina Jonsson, med dr, projektledare och moderator, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) 
 • Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning.  
  Marina Jonsson 
 • Vad behöver du veta om medicinska kontroller?  
  Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin (AMM), Umeå 
 • Några olika medicinska tillstånd och arbetsmiljörisker (med fallbeskrivningar) att beakta vid medicinsk studie- och yrkesvägledning:  
  • Vibrationer
  • Sjukdomar i luftvägarna
  • Diabetes 
  • Besvär i rörelseapparatenHär medverkar Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, AMM Uppsala, Katrin Dierschke, specialistläkare, AMM Lund, Gunilla Käller, ergonom, enhetschef, AMM Örebro 
  • Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF - Vad visar den senaste forskningen? 
   Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP 
 • Vad bör beaktas vid studie- och yrkesvägledning till personer med NPF
 • Fridas berättelse
 • Avslutning och frågor

Anmälan

Anmälan görs på jobbafrisk.se. Länk till anmälan hittar du upp etill höger på sidan (webb)/härunder (mobil).


Varmt välkomna!