Innehåll

Pensionsåldern höjs successivt i Sverige precis som i många andra länder, men det kvarstår många utmaningar i arbetslivet om fler ska kunna arbeta fram till befintlig pensionsålder med bibehållen hälsa. I våra grannländer Norge och Danmark har man arbetat längre med dessa frågor och på webbinariet ges en möjlighet att få information om och inspiration från dessa länders arbetssätt och förutsättningar.

  • Vilka möjligheter och incitament har arbetsgivare för att införa insatser för att behålla äldre i arbete?
  • Exempel på åtgärder från olika arbetsgivare i de olika länderna. Har åtgärderna fått avsedd effekt och går det att samordna med verksamheten?
  • Tid för frågor och diskussion.

Målgrupp

Webbinariet är tänkt som en inspiration för arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och HR-personal. Webbinariet är också av intresse för andra som är  intresserade av arbetsmiljöarbete

Medverkande

Per Jensen, Professor
Institut for Politik og Samfund
Aalborgs universitet

Tove Midtsundstad, Forskare
Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo

Robin Jonsson, Forskare
Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil).

Webbinariet kommer att hållas delvis på engelska.