Miljöhälsa på karta syftar till att skapa en bättre förståelse för omgivningsmiljöns betydelse för folkhälsan. Genom verktyget vill vi visualisera förekomsten av en rad olika miljöfaktorer i länet, däribland luftföroreningar, trafikbuller och urban grönska, och även visa på områden och grupper i befolkningen som är de mest utsatta. Vår ambition är att verktyget ska kunna användas som ett viktigt underlag för preventiva åtgärder, men också för stadsbyggnadsplanering, till exempel genom att möjliggöra analyser av lämplig användning av markområden ur ett hälsoperspektiv.

Vi vill nu samla personer med olika erfarenhet och kompetens till en dialog om hur verktyget ska utformas. Vi hoppas därmed få en bättre förståelse för era behov av information om centrala miljöfaktorers förekomst och fördelning i regionen, samt att ringa in centrala funktioner som verktyget behöver kunna tillgodose, exempelvis möjlighet till fördjupade analyser och kunskapsstöd.

Workshopen vänder sig till dig, tjänsteman, beslutsfattare eller konsult, som har ansvar för eller arbetar med frågor som rör folkhälsa, fysisk planering eller miljö- och hållbarhet inom Stockholms län.

Vi är bland annat nyfikna på:

  • Vilken typ av data vill du ska finnas tillgängliga i verktyget?
  • Om du redan nu har tankar på vilka frågor du skulle vilja ha besvarade med hjälp av informationen i verktyget?
  • Vilka funktioner du önskar med verktyget?

Vi samlas den 24 november till en halvdags workshop (09.00-12.00) där du tillsammans med andra regionala aktörer får bidra med dina idéer och önskemål till det nya verktyget.

Vi bjuder på fika!

Evenemanget kommer att hållas hos Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, på Solnavägen 4 i Stockholm (våning 10, lokal Tor).

Skärmdump av verktyget miljöhälsa på karta som visar en ett kartlager med förklaringar och en beksrivande text.

Vår vision

Vad är egentligen Miljöhälsa på karta? Här kan du ta del av vår vision med verktyget och se exempel på hur det kommer att utformas (länk).

Program

08.30   Registrering och kaffe

09.00   Välkommen!
Anne-Sophie Merritt, enhetschef Miljömedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm

09.10   Om projektet Miljöhälsa på karta
Charlotta Eriksson, projektledare, CAMM, Region Stockholm

09.30  Behovet av miljöhälsodata för god folkhälsa och gestaltad livsmiljö i fysisk planering
Tatjana Joksimović, enhetschef Bostäder och fysisk planering, Länsstyrelsen i Stockholms län.

10.00   Fika

10.30   Gruppdiskussioner

11.30   Sammanfattande diskussion i helgrupp

12.00   Avslutning

Miljöhälsa på karta

Miljöhälsa på karta genomförs som en del i ett större uppdrag med syfte att skapa en länsgemensam stödstruktur för uppföljning av folkhälsan och det färdiga verktyget kommer att integreras i redan befintliga strukturer, såsom Folkhälsoguiden.

Känner du till andra personer i din organisation som kan tänkas vara intresserade av att delta får du gärna sprida denna inbjudan!