Bullerkartläggning i praktiken 31/3

Att genomföra en bullerkartläggning är ett omfattande projekt som kostar både tid och pengar. Den 31 mars genomförde CAMM ett seminarium om hur man som kommun bäst ska gå tillväga inför en bullerkartläggning, baserat på innehållet i den nya rapporten "Bullerkartläggning i praktiken".

Medverkande

  • Andreas Novak, Tekn Dr, WSP
  • Charlotta Eriksson, Med Dr, Epidemiolog, Centrum för arbets och miljömedicin