En hälsosam yrkesdebut börjar i skolan

Ungefär var tredje elev har idag eksem, allergisnuva eller matrelaterade besvär. En ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin visar att få elever får information om vad de bör tänka på utifrån sin hälsa när de gör sina gymnasieval. Det kan leda till att de tvingas avbryta sin utbildning eller på sikt byta yrke. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna har en nyckelroll när det gäller att vägleda elever så att de kan göra välgrundade gymnasie- och yrkesval utifrån sin hälsa.