Vårmötet 2015

Det årliga arbets- och miljömedicinska vårmötet ägde rum 22–24 april 2015 på Sheraton Hotell i Stockholms city. Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer. 

Key Notes

Är den perfekta chefen lösningen på allt? Annika Härenstam, professor vid Göteborgs universitet (pdf 1,1 MB)

Omgivningsmiljöarbetet i Sverige – Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg? Göran Pershagen, professor vid Karolinska Institutet (pdf 1,3 MB)

Arbetets globalisering – Betydelsen för svenskt arbetsliv. Margareta Oudhuis, professor vid Högskolan i Borås (pdf 281 kB)

Arbetsmiljöarbetet i Sverige – Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg? Maria Albin, överläkare och docent vid Arbets- och miljömedicin i Lund (pdf 376 kB)

Kan man gå friskare från jobbet än man var när man gick dit? Strategier för en hälsofrämjande fysisk och psykisk arbetsmiljö. Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle & Bo Melin, professor vid Karolinska Institutet (pdf 1,9 MB)

Sessionsspår A

A1+A2 Klimatförändringarnas påverkan på samhälle och hälsa

Mare Löhmus Sundström, docent, CAMM (pdf 927 kB)

Dan Norbäck, forskare, AMM, Uppsala universitet (pdf 534 kB)

Birgitta Malmberg, läkare, AMM, Region Skåne (pdf 1,2 MB)

A3+A4 Kvartsens återkomst

Anders Seldén, överläkare, CAMM (pdf 433 kB)

Maria Albin, docent, AMM, Lunds universitet (pdf 211 kB)

Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker, CAMM (pdf 342 kB)

Lena Andersson, yrkeshygieniker, AMM, Örebro (pdf 445 kB)

Nils Plato, yrkeshygieniker, Karolinska Institutet (pdf 307 kB)

Lars Alfredsson, professor, Karolinska Institutet (pdf 459 kB)

Johan Montelius, forskare, Arbetsmiljöverket (pdf 429 kB)

A5 God bebyggd miljö och god hälsa: Miljöaspekter för en expansiv region

Tom Bellander, professor, CAMM (pdf 501 kB)

Mare Löhmus Sundström, docent, CAMM (pdf 437 kB)

Ulrika Palm, regionplanerare, Stockholms läns landsting (pdf 661 kB)

A6 God bebyggd miljö och god hälsa: Nya rön om yttre miljö och hälsa

Lars Barregård, professor, AMM, Göteborg (pdf 419 kB)

Tom Bellander, professor, CAMM (pdf 595 kB)

Andreas Novak, Tekn dr och avdelningschef WSP (pdf 446 kB)

A7 God bebyggd miljö och god hälsa: Inomhusmiljö och hälsa

Gunnel Emenius, miljöhygieniker, CAMM (pdf 766 kB)

Jan Kristensson, PhD, Chemik Lab AB, Norrtälje (pdf 320 kB)

Jonny Hellman, VD, Byggvarubedömningen, Sundbyberg (pdf 376 kB)

A8-A10 Kontorslandskap och aktivitetsbaserat kontor

Susanna Toivanen, PhD, CHESS Centre for Health Equity Studies (pdf 536 kB)

Helena Jahncke, PhD, Högskolan i Gävle (pdf 649 kB)

Peter Östman, kommunikationschef, Vasakronan (pdf 420 kB)

Rolf Eriksson, ventilationskonsult, Jebell konsult AB (pdf 368 kB)

Per Nylen, docent, Arbetsmiljöverket, KTH (pdf 159 kB)

Linda Rolfö, doktorand, KTH (pdf 764 kB)

A11 Yrkeshygieniska mätprojekt

Maria Hedmer, yrkeshygieniker, AMM, Lund (pdf 227 kB)

Mattias Sjöström, yrkeshygieniker, CAMM (pdf 382 kB)

A12 Vi behöver yrkeshygieniska mätningar!

Mattias Frid, yrkeshygieniker, CAMM (pdf 240 kB)

Marie Lewné, yrkeshygieniker, CAMM (pdf 242 kB)

A13 Noll vibrationsskador

Hans Lindell, industridoktorand, Swerea IVF AB, Göteborg (pdf 702 kB)

Sessionsspår B

B1 Mäta hudexponering för kemikalier. Varför och hur?

Carola Lidén, professor, Karolinska Institutet (pdf 289 kB)

Marie-Louise Lind, yrkeshygieniker, CAMM (pdf 153 kB)

Anneli Julander, docent, Karolinska Institutet (pdf 1 MB)

B2 Handskar: Personlig skyddsutrustning, medicintekniska produkter

Anders Boman, hudtoxikolog, Karolinska Institutet (pdf 655 kB)

B3 Kontaktallergi – från diagnos till lagstiftning

Anna Ohlén, testsköterska/kemist, CAMM (pdf 291 kB)

Carola Lidén, professor, Karolinska Institutet (pdf 712 kB)

Mihály Matura, överläkare, CAMM (pdf 158 kB)

B4 Tatuering samt hudcancer – huden drabbas inte bara av dermatit

Mihály Matura, introduktion, överläkare, CAMM (pdf 163 kB)

Magnus Crona, utredare, Läkemedelsverket (pdf 329 kB)

Mihály Matura, överläkare, CAMM (pdf 533 kB)

B5 Arbetslivets faser: Fosterlivet och skolmiljön

Jenny Selander, forskare, Karolinska institutet (pdf 2 MB)

Marina Jonsson, allergisamordnare, CAMM (pdf 846 kB)

B6 Arbetslivets faser: Arbetslöshet för unga och yrkesarbete i åldrarna 69-75

Magnus Helgesson, AMM, Uppsala universitet (pdf 561 kB)

Kristina Gyllensten, leg psykolog, AMM, Göteborg, Kerstin Wentz, leg psykolog, AMM, Göteborg (pdf 922 kB)

B7 Arbetslivets faser – hållbart arbetsliv för äldre och senarelagd ålderspension

Carita Håkansson, docent, AMM, Lunds universitet (pdf 289 kB)

Kerstin Nilsson, forskare, AMM, Lunds universitet (pdf 418 kB)

B8-B10 Hur farligt är det att bo i förorenade områden?

Ingela Helmfrid, biolog, AMM, Linköping (pdf 928 kB)

Helen Karlsson, miljökemist, AMM, Linköping (pdf 481 kB)

Kristina Jakobsson, överläkare, AMM, Lund (pdf 496 kB)

Martin Tondel, överläkare, AMM, Uppsala (pdf 266 kB)

Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker, AMM, Lund (pdf 439 kB)

Antonios Georgelis, miljötoxikolog, CAMM (pdf 248 kB)

Helena Sandén, överläkare, AMM, Göteborg (pdf 614 kB)

B11 Internationell arbetskraft – att arbeta med arbetsmiljöfrågor när många anställda är från andra länder

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöchef, NCC (pdf 833 kB)

B12 Framtidens företag – erfarenheter av arbetsmiljö och hälsa på ett ungt modernt spelföretag

Marianne Boström, personalvetare, EA DICE (pdf 644 kB)

B13 Hälsa och säkerhet i globala leverantörskedjor – produktionsförhållanden i låglöneländer och säkerställande av arbetstagares rättigheter

Théo Jaekel, jurist och researcher, Swedwatch (pdf 1,1 MB)

Sessionsspår C

C1+C2 Lyckad riskkommunikation. Ta det på allvar, men var inte rädd!

Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker, AMM, Örebro (pdf 319 kB)

Lars-Erik Warg, beteendevetare, AMM, Örebro (pdf 176 kB)

Jessica Nihlén Fahlquist, forskare, Uppsala universitet (pdf 170 kB)

Ulrika Björkstén, vetenskapsjournalist och chef, Sveriges Radios vetenskapsredaktion (till Sveriges Radios webbplats)

C3+C4 Prekära anställningar – en växande grupp med osäkra anställningsförhållanden

Annette Thörnquist, arbetslivsforskare, Universitetet i Tübingen (pdf 86 kB)

Sten Gellerstedt, adj. professor, Luleå tekniska universitet, utredare vid LO (pdf 667 kB)

Gun Johansson, epidemiolog, CAMM (pdf 236 kB)

C5+C6 Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem – ny SBU-rapport

Charlotte Hall, projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (pdf 704 kB)

Ossian von Friesen, specialist, Försäkringskassan (pdf 131 kB)

Jens Wahlström, docent, AMM, Umeå (pdf 340 kB)

C7 Hur påverkar arbetet din röst? Röststörningar och röstbelastande arbetsmiljöfaktorer

Maria Södersten, docent, Karolinska Institutet (pdf 1,8 MB)

C8-C10 Arbete, arbetsskada och arbetsmiljö

Sara Stendahl, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet (pdf 267 kB)

Peter Andersson, lektor, Göteborgs universitet (pdf 294 kB)

C11 Forskning pågår – ergonomi och rörelseorgansbesvär

Malin Håkansson, doktorand, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm (pdf 328 kB)

Kristina Eliasson, industridoktorand, Leg. sjukgymnast/ergonom, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (pdf 257 kB)

Peter Palm, doktorand, AMM, Uppsala (pdf 487 kB)

Sessionsspår D

D1 Kan preventiva insatser på arbetsplatser vara lönsamt för organisationer?

Malin Lohela Karlsson, ekonom, Karolinska Institutet (pdf 1,3 MB)

D2 Icke legitima arbetsuppgifter – Ett perspektiv för studier av stress i professionellas arbete

Gunnar Aronsson, professor, Stockholms universitet (pdf 653 kB)

D4 Relational justice – en viktig faktor relaterad till hälsa på jobbet

Ulrich Stoetzer, psykolog, Arbetsmiljöverket (pdf 365 kB) 

D5 Den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö

Torsten Heinberg, beteendevetare, Arbetsmiljöverket (pdf 199 kB)

D6 Arbete, psykisk ohälsa, sjukskrivning och återgång i arbete

Eva Vingård, professor emeritus, AMM, Uppsala universitet (pdf 716 kB)

D8 Myndighetsnytt med intresse för FHV

Leif Aringer, överläkare, och Magnus Svartengren, överläkare, Arbetsmiljöverket (pdf 142 kB)

Anna Martinmäki, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan (pdf 340 kB)

D9 Ny föreskrift och handbok för ST-läkare i AM/AMM

Jan Rosén, ordförande, Svenska Företagsläkarföreningen (pdf 144 kB)

D11-D13 Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kompetensutveckling

Jan Rosén, ordförande, Svenska Företagsläkarföreningen (pdf 498 kB)

Irene Jensen, professor, Karolinska Institutet (pdf 115 kB)

Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet (pdf 609 kB)

Referat från sessionen finns på AMM Uppsalas webbplats.