Puffbilf AHR2024.png

Att vara utan arbete, att arbeta under osäkra anställningsvillkor och/eller att arbeta inom ett riskfyllt yrke är tre viktiga aspekter av arbetslivet som ökar risken att drabbas av ohälsa. I Arbetshälsorapport Stockholms län 2024 beskriver vi arbetslivet och den arbetsrelaterade folkhälsan i länet med dessa tre som utgångspunkt. I rapporten tittar vi också på hur det ser ut med jämlikheten i länet ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Finns det skillnader mellan grupper baserat på till exempel kön, ålder och födelseland? 

Viktiga resultat och panelsamtal 

Under lanseringsseminariet kommer du att få ta del av några av de viktigaste resultaten från rapporten. Seminariet avslutas med ett panelsamtal där Karin Fälldin, ordförande för folkhälso- och tandvårdsberedningen, Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, och Mats Ekeklint, enhetschef på enheten för avtalsfrågor på LO, får ge sin syn på de utmaningar som beskrivs i rapporten.

Seminariet leds av Theo Bodin, verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin och docent i arbetsmedicin på Karolinska Institutet. 

Målgrupp

Rapporten vänder sig till dig som har inflytande över arbetslivet i länet exempelvis genom en arbetsgivarorganisation, ett fackförbund, en myndighet, ett företag eller inom företagshälsovården. Den vänder sig också till alla som på olika sätt är intresserade av arbetslivet i länet.

Övrigt

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat men det finns också möjlighet att lyssna till seminariet via webblänk. Sista anmälningsdag för deltagande på plats är 9 maj.

Kontakt

Om du har frågor om rapporten är du välkommen att kontakta Gun Johansson via e-post: gun.johansson@regionstockholm.se eller telefon: 08-123 372 98.

Om Arbetshälsorapporten

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har som ett centralt uppdrag att kartlägga risker i arbetsmiljön och att sprida kunskaper om möjlighet till prevention. Arbetshälsorapporter har presenterats av Region Stockholm omkring vart fjärde år sedan 1991. 


Foto: Yanan Li (bilden längst till vänster) och Most Photos