Introduktion - detta är "smarta kläder"

Smarta kläder kan beskrivas som kläder med inbyggd teknik som kan användas för att till exempel övervaka bärarens fysiska tillstånd. Tekniken kan alltså användas för att mäta fysisk belastning i arbetet. Idag finns det Smarta kläder som har utvecklats speciellt för att vara enkla att använda vid belastningsergonomiska mätningar i fält. Kläderna är speciellt användbara vid heldagsmätningar där belastningen varierar eller när det är svårt att skatta belastning via observation. Mätningarna ger ett precist och tillförlitligt mått på den fysiska belastningen.

Smarta kläder-tekniken utgörs av ett trådlöst mät- och analyssystem bestående av ett T-shirt, sensorer och en smart-telefon som registrerar och automatiskt analyserar ergonomisk belastning på rygg, armar, nacke och handled. Läs mer om smarta kläder

För verksamma inom Stockholms län finns Smarta-kläder systemet tillgänglig att hyra från CAMM. 

Innehåll

Vid workshopen går vi igenom och demonstrerar systemet samt diskuterar olika situationer där systemet kan användas för att bedöma fysisk belastning i arbetet.

Målgrupp

Ergonomer inom företagshälsovård eller primärvård som utför eller är intresserade av att utföra bedömningar av ergonomisk belastning. Seminariet kan även vara av intresse för andra berörda hälsoprofessioner samt fackliga företrädare.

Medverkande

Mikael Forsman, Professor ergonomi (CAMM)

Ida-Märta Rhén, ergonom (CAMM)

Farhad Abtahi, biträdande lektor (KI, KTH)

Anmälan och övrigt

Workshopen är kostnadsfri. Sista anmälningsdatum är 13/9.

Resurs 1.svg

Foto: Ida Rhen