Innehåll

På webbinariet får du veta mer om hur skolans personal kan arbeta allergiförebyggande med hjälp av Elevhälsoportalen. Det handlar både om att hjälpa det enskilda barnet och om att skapa en bättre miljö för alla barn med allergisjukdom i skolan.

Vi kommer att ta upp hur vanligt det är med allergier bland barn i skolåldern och hur barn med allergi kan påverkas av miljön i skolan.

Vi presenterar dessutom delar av ett projekt från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) om allergi i förskola och skola. Resultaten från projektet handlar om skolbarnens upplevelse av att ha en allergi och hantera den i skolan men också om föräldrars behov av en trygg och säker miljö för sina barn med allergi.

Vi tar även upp personalens behov av kompetens för att kunna ta hand om barn med allergier.

Målgrupp

All personal i skolan som möter elever med allergier.

Medverkande

Marina Jonsson, allergisamordnare vid CAMM och Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi

Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid CAMM

Anmälan och övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Foto:Katja Kircher