Innehåll

Under webbinariet får du veta hur förskolan med hjälp av Elevhälsoportalen kan arbeta allergiförebyggande så att det blir tryggt och säkert för barn med allergier.

Vi presenterar dessutom delar av ett projekt om allergi i förskola och skola, som Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) genomförde under 2020-2023. Bland annat presenterar vi enkäter och intervjuer som tar upp förskolebarnets upplevelse av att ha en allergi och hantera den i förskolan, samt föräldrars behov av en trygg och säker miljö för sina barn med allergi. Vi tar även upp personalens behov av kompetens för att kunna ta hand om barn med allergier.

Med hjälp av Elevhälsoportalens insatser på allergiområdet visar vi hur förskolans personal kan arbeta förebyggande för att hjälpa det enskilda barnet med allergi men också skapa rutiner för alla barn med allergisjukdom i förskolan.

Målgrupp

All personal i förskolan som möter elever med allergier.

Medverkande

Marina Jonsson, allergisamordnare vid CAMM och Elevhälsoportalens expert inom hälsoområde allergi

Catherine Fahlén Zelander, allergikonsulent och specialistsjuksköterska vid CAMM

Anmälan och övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt.

Foto: Mostphotos