Innehåll

På webbinariet kommer vi att presentera resultaten från SafeChrom-projektets första del.  I projektet har mätningar gjorts på 15 olika arbetsplatser runt om i Sverige. Luftprovtagning samt biologisk provtagning har utförts på 116 arbetstagare som arbetade inom stålproduktion, svetsning och bearbetning av rostfritt stål, ytbehandling och kemisk industri.

Vid webinariet kommer även yrkeshygieniker, läkare och forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna samt de arbets- och miljömedicinska universitetsavdelningarna att delta för att kunna svara på frågor.

Program

  • Exponering för sexvärt krom bland svenska arbetstagare
  • Riskuppfattning av exponering för sexvärt krom hos företag

Medverkande

Malin Engfeldt, yrkeshygieniker, docent, Arbets- och miljömedicin Syd, Lund

Linda Schenk, senior forskare, docent, Karolinska Institutet, Stockholm

Övrigt

Studien har finansierats av AFA Försäkring och Forte samt de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige.