Innehåll:   

  • Tekniska lösningar för att minska farliga exponeringar vid gymnasiets yrkesutbildningar
  • Aspekter att ta vid beaktande vid användning av personlig skyddsutrustning

Målgrupp:  

Framförallt yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare men webbinaret kan även passa för personal inom elevhälsan och andra intresserade.  

Anmälan (länk)