Innehåll:   

Vi kommer att inleda genom att prata kort om hur vanligt det är att anställda drabbas av vibrationsskador. Samtidigt är det regel snarare än undantag att arbetsgivarna gör fel när de väljer ut, köper in eller hyr maskiner. Men varför är det så vanligt med skador när de moderna produktionsprocesserna i övrigt är noggrant planerade ner på detaljnivå? Vår slutsats är i att arbetsmiljön måste vara en viktig punkt i den tidiga strategiska produktionsplaneringen.

Hur kan jag som lärare eller elev förhålla mig till de här bristerna i arbetsmiljön? Det är ju arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och planerar arbetet. Vi kommer att ta upp några förslag på hur man skulle kunna ta upp vibrationer i arbetsmiljön under utbildningen, i diskussion med praktik-arbetsgivare och när eleverna ska lämna skolan och ut i arbetslivet. Vi ser fram emot en diskussion i chatten under webbinaret med de lärare, SYVare med flera som deltar.

Målgrupp:  

Framförallt yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare men webbinaret kan även passa för personal inom elevhälsan och andra intresserade.  

Anmälan (länk)