Verksamhetsdialog - Försäkringsmedicinskt kunskapsteam

Praktiskt inriktat dialogmöte med utgångspunkt i verksamhetens behov. Fokus är att ge stöd kring läkarnas försäkringsmedicinska arbete i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Målgrupp

Kliniska verksamheter inom Region Stockholms specialistsjukvård (sjukhuskliniker, specialiserad öppenvård och vårdval) exklusive primärvård och psykiatri. 

Beskrivning

Praktiskt inriktat dialogmöte med utgångspunkt i verksamhetens behov. Fokus är att ge stöd kring läkarnas försäkringsmedicinska arbete i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Utgångspunkten är bästa praktik och fungerande arbetssätt – vi kan till exempel utgå ifrån läkarintyg för sjukpenning som grund för dialogen. Tidsåtgången är ca en timma och mötet hålls via Teams.

Eftersom dialogen utgår ifrån den kliniska verksamhetens behov och arbetssätt är det viktigt att chef/ledningsansvarig från verksamheten deltar. Om verksamheten har en rehabkoordinator är det bra om denna också deltar.

Regionala styrdokument som rör försäkringsmedicin hittas på Vårdgivarguiden; Söksida | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Vid intresse, kontakta:

Fredrik Johansson, överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, operativt ledningsansvarig, Försäkringsmedicinskt kunskapsteam, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: fredrik.c.johansson@regionstockholm.se