Verksamhetsdialog

Vi erbjuder ett praktiskt inriktat dialogmöte med utgångspunkt i verksamhetens behov. Syftet är att ge ett stöd till vårdens arbete med processen kring sjukskrivning och rehabilitering.

Målgrupp

Kliniska verksamheter inom Region Stockholms specialistsjukvård (sjukhuskliniker, specialiserad öppenvård och vårdval) exklusive primärvård och psykiatri. 

Beskrivning

Försäkringsmedicinskt kunskapsteam på CAMM erbjuder ett praktiskt inriktat dialogmöte med utgångspunkt i verksamhetens behov. Syftet är att ge ett stöd till läkarna i deras försäkringsmedicinska arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Utgångspunkten är bästa praktik och fungerande arbetssätt.

Vi kan till exempel utgå ifrån läkarintyg för sjukpenning som grund för dialogen. Tidsåtgången är ca en timma och mötet hålls via Teams.

Eftersom dialogen utgår ifrån den kliniska verksamhetens behov och arbetssätt är det viktigt att verksamhetens chef/ledning deltar. Om verksamheten har en rehabkoordinator bör den delta.

Regionala styrdokument som rör försäkringsmedicin hittas på Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se).

Kontakt

Emma Janson, specialistläkare, kursansvarig försäkringsmedicin.

E-post: emma.l.jansson@regionstockholm.se