Testsida

Det här är en ingress.

Rubrik

Människan är utformad för och behöver fysisk aktivitet av olika slag. Fysisk aktivitet, som kan definieras som kroppsrörelse med ökad energiförbrukning, behöver dock kombineras med perioder av vila för att inte leda till överbelastning. Vår fysiska förmåga är individuell och beror på flera faktorer som arv, kön, ålder, hälsotillstånd och livsstilsfaktorer som fysisk träning och motionsvanor. En hög fysisk belastning i arbetet kan leda till överbelastning av till exempel muskler och leder vilket ökar risken för skada eller sjukdom. Här beskrivs olika typer av fysiska belastningar i arbetet som kan leda till skada eller sjukdom.

underrubrik

kfjewaljfREAjfAREkfPREAofAreofÅ^reapg

REAPGaegåregpregokgpo

Test visa mer rubrik

Mål ger oss motiv och därmed motivation att lägga ner arbete på att förändra livsstilen. En person som har konkreta och viktiga motiv har ofta lättare att genomföra förändringar.