Så arbetar du med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning som förklarar vad föreskriften innebär och ger exempel på vad organisatorisk och social arbetsmiljö kan vara i olika verksamheter. Den är framtagen för arbetsgivare, chefer och arbetsledare men också till arbetstagare, skyddsombud och fackliga företrädare. Vägledningen är beskriver också hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan tillämpas på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ladda ner föreskriften här (pdf)

Ladda ner vägledningen här (pdf)