Spridning av hästallergen

De studier som hittills har utförts visar att den luftburna spridningen av hästallergen är mycket begränsad, men att bostäder som ligger mycket nära stall med hästar kan påverkas av hästallergen som transporteras via luften. Mycket tyder i stället på att vi människor kan var goda transportörer av hästallergen till olika inomhusmiljöer, på liknade sätt som är känt för hund- och framförallt kattallergen.

Hästen i den fysiska samhällsplaneringen

I ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, pågår nya studier för att undersöka vilka nivåer av hästallergen vi normalt återfinner i allmänna lokaler och miljöer som skolor, butiker och allmänna transportmedel. Inom ramen för projektet ska vi också göra en inventering av hur vanligt det är att människor är allergiska mot hästar.

Resultaten från dessa studier ska kunna användas av länsstyrelser och kommunernas miljökontor, som stöd för beslut vid samhällsplanering och nybyggnation av bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser i närheten av stall eller hästgårdar och vice versa, i syfte att minska risken för att känsliga individer ofrivilligt exponeras för hästallergen.

Syfte

Syftet med projektet är att studera spridning av hästallergen inomhus och utomhus.

Bakgrund

Hästallergen kan orsaka svåra symtom hos allergiska personer. I ett statligt betänkande från 1989, föreslås därför ett minsta avstånd på 500 meter mellan bostadsbebyggelse och hästhållning. Eftersom det tidigare saknades tillförlitliga metoder för att mäta allergen i luft, har man också saknat tillräcklig kunskap om hur hästallergen sprids.

Målgrupp

Forskare, praktiker inom miljö- och hälsoskyddsområdet, m.fl.

Samarbetspartners

Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, i samarbete Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet samt Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet.