Allergiframkallande ämnen hos hästar

Vissa hästraser avger mindre mängder av allergiframkallande ämnen, allergen, tyder denna studie på. Ytterligare studier krävs dock för att bekräfta skillnaderna. Genom att mäta mängden allergen i luftprover och stöv från några olika hästraser kunde man se att det fanns betydande skillnader. De lägsta värdena fanns i prover från rasen Rysk basjkir.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka om hästraserna Rysk Basjkir och American Curley Horse skiljer sig från andra hästraser när det gäller allergiframkallande ämnen.

Bakgrund

Vissa personer med allergi mot hästar upplever att de inte har så mycket allergiska besvär vid kontakt med hästraserna Rysk Basjkir och American Curley Horse, som vid kontakt med andra hästraser.

Metod

För att undersöka skillnader mellan hästraserna analyserades luftprover och stöv (damm från ryktning av hästarna) med hjälp av ett allergenspecifikt ELISA-test.

Målgrupp

Forskare, praktiker inom miljö- och hälsoskyddsområdet, m.fl.

Samarbetspartners

Institutet för miljömedicin, FoC, Inst. Södersjukhuset och Inst. för folkhälsovetenskap (Karolinska Institutet).