Riksmaten småbarn

Miljömedicinska enheten på CAMM samarbetar med Livsmedelsverket i "Riksmaten småbarn", en rikstäckande undersökning av småbarns matvanor.

Miljömedicinska enheten på CAMM samarbetar med Livsmedelsverket i det nationella projektet "Riksmaten", där man undersöker svenskarnas matvanor. Detta är den sjätte rikstäckande undersökningen som genomförs av Livsmedelsverket och denna gång är det fokus på småbarn och hur mycket näring barn i Sverige får i sig och om de får i sig några skadliga ämnen från maten.  

Detta ingår i undersökningen

Barn har slumpmässigt valts ut av SCB. I studien ingår enkätfrågor, matdagbok, aktivitetsmätare, bajsprov. De som bor ungefär 5 mils avstånd från en arbets- och miljömedicinsk mottagning tillfrågas också om att lämna urin- och blodprover. Under hösten 2021 och fram till nu har vi på CAMM tagit prover på fyraåringar och under hösten 2022 till våren 2023 kommer vi att ta prover på 1,5-åringar.  

Detta mäts i undersökningen

Näringsstatus mäts genom att analysera hur mycket av olika mineraler och vitaminer som finns i urin eller blod, till exempel järn och D-vitamin. Dessutom mäts miljöföroreningar som till exempel bly, kadmium, högfluorerade ämnen (PFAS) och mögelgifter.  

Läs mer om "Riksmaten småbarn" på Livsmedelverkets webbplats