Delta i projekt Prehab

Ni söker vi deltagare till vårt projekt om stöd vid arbetsanpassning i samband med psykisk ohälsa.

Arbetar du som chef eller med chefsstöd?

Arbetar du som chef eller med chefsstöd, exempelvis HR eller Företagshälsovård? Har du erfarenhet av arbete med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa? Har du kanske använt eller vill du pröva ett verktyg som metodstöd? Nu kan du vara med och bidra i ett viktigt forskningsprojekt!

Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) undersöker vad som underlättar processen kring arbetsanpassning vid psykisk ohälsa. Vi vill bidra till att öka kunskapen om vad som underlättar respektive hindrar att ett specifikt verktyg för arbetsanpassning används och bidrar som det är tänkt. Verktyget vi undersöker är Prehabguiden, som har utvecklats av Suntarbetsliv. Läs mer om projektet här

Nyfiken?

Läs mer här och anmäl ditt intresse (forms.office.com)

Senast ändrad 2023-02-09

Publicerad: 2023-02-06