Kontorslandskapen som dominerat svenska kontor de senaste decennierna förändras och börjar istället ersättas av så kallade aktivitetsbaserade kontor - arbetsplatser som på olika sätt ska uppmuntra till och underlätta för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är inte längre bara teknikföretag och PR-byråer som utformar sina kontor med samarbetsytor, soffgrupper och gröna miljöer utan statliga verksamheter och kommuner börjar också gå över till den här typen av arbetsplatser. Men fungerar det aktivitetsbaserade arbetssättet för alla? Finns det risker? Hur mår man egentligen på aktivitetsbaserade kontor? Hur ska man förbereda sina medarbetare för ett skifte mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

Den 25e oktober bjuder Centrum för arbets- och miljömedicin in till ett halvdagsseminarium där ni får lyssna på och ställa frågor till forskare och sakkunniga inom området .

Målgrupp

Personal inom företagshälosvården, chefer, HR och övriga intresserade.

Medverkande

  • Linda Rolfö – nyligen disputerad på KTH med sin avhandling om aktivitetsbaserade kontor. Föreläsningen kommer fokusera extra på implementering och planeringsprocess.
  • Anne-Marie Hultberg - utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin i Göteborg som gjort en sammanställning över forskningen i nuläget kring aktivitetsbaserade kontor.
  • Åsa Stöllman – psykolog på Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Håller just nu på att sammanställa ett projekt kring hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av flytt till aktivitetsbaserade kontor.

Efter föreläsningarna kommer det finnas tid för paneldebatt och åhörarnas frågor.

Övrigt

Anmäl dig uppe till höger på soidan/härunder (mobil). Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Antalet platser är begränsat så om du får förhinder uppskattar vi om du hör av dig och avbokar din plats så fort som möjligt. 

 

Välkomna!


Foto: Matton