Målgrupp

Chefer, HR och ansvariga i sjukvården, men också fackliga representanter och företagshälsovård i Stockholms län. I mån av plats även övriga landet.

Innehåll

 • Natt- och skiftarbete och risk för cancer 
 • Natt- och skiftarbete och säkerhet – risker för arbetsolyckor och tillbud 
 • Risker med natt- och skiftarbete för gravida.
 • Hur påverkas kroppen av vakenhet och matintag under den biologiska natten och vilka råd kan vi ge om måltider och val av livsmedel under nattskiftet 
 • Natt- och skiftarbete och risk för hjärtsjukdom, stroke och diabetes – det internationella forskningsläget och preliminära resultat från Region Stockholm
 • Den skift- och nattarbetande vårdpersonalens egna erfarenheter i relation till arbetstider och nattarbetets arbetsorganisation och arbetsinnehåll – resultat från kvalitativa studier 

Medverkande

 • Maria Albin - professor i arbets- och miljömedicin, överläkare
 • Per Gustavsson - professor i arbets- och miljömedicin, överläkare
 • Annika Lindahl Norberg - psykolog
 • Carolina Bigert - överläkare
 • Caisa Laurell - ST-läkare

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt. Anmälan görs uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil) senast 24/5. Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare före webbinariet.