Läkarbesök
Läkarbesök

Målgrupp

Främst läkare, läkare med ansvar för vårdenhetens försäkringsmedicinska kvalitet samt rehabkoordinatorer inom sjukhus och specialistvård inklusive vårdval, Region Stockholm exklusive psykiatri och primärvård.

Frågor till panelen

Försäkringsmedicinska frågor till panelen mailas till Fredrik.c.johansson@sll.se senast den 9 november.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är måndagen den 9 november. Deltagarantalet är begränsat till max 60 deltagare per tillfälle. Anmäl dig till höger på sidan (dator)/härunder (mobil).

Program

13.00-13.10 – Inledning

13.10-13.40 – Aktuellt från Försäkringskassan – Sjukpenning och rehabkedjan. Tillfälliga förändringar till följd av Covid-19.

Camilla Stege, lokalt samverkansansvarig, Josefine Hagmyr, lokalt samverkansansvarig; Försäkringskassan.

13.40-14.15 – Nya läkarintyget – Det gamla intyget för sjukpenning FK7263 släcks ned och ersätts av Läkarintyg för sjukpenning FK7804 som gås igenom ur kliniskt perspektiv.

Fredrik Johansson, överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, CAMM.

14.15-14.30 – Paus

14.30-15.00 – Rehabkoordinering, Rehabstöd – Funktionen för koordinering är fortfarande relativt ny inom hälso- och sjukvården. Rehabkoordinatorns roll och arbetsmodell beskrivs. Ett av verktygen är Ineras Rehabstöd, som ger en överblick över enhetens alla pågående sjukskrivningar.

Lena Lundman, rehabkoordinator, Susanna Wigelius, rehabkoordinator; Försäkringsmedicinskt kunskapsteam, CAMM.

15.00-16.30 – Försäkringsmedicin i praktiken – frågor till panelen – Det försäkringsmedicinska arbetet kan variera mellan olika kliniska verksamheter. Panelen svarar på deltagarnas frågor ur ett praktiskt perspektiv. Vanliga frågor kan t ex gälla bedömning av funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och prognos liksom intygsutfärdande.

Lena Lundman, rehabkoordinator, Susanna Wigelius, rehabkoordinator, Fredrik Johansson, överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin; Försäkringsmedicinskt kunskapsteam, CAMM. Emelie Friberg, PhD; Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Camilla Stege, lokalt samverkansansvarig, Josefine Hagmyr, lokalt samverkansansvarig; Försäkringskassan.

Foto: Yanan Li