Innehåll

Anders Callermo, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, beskriver rollen som chef i frågor kring kränkningar i arbetslivet, de utmaningar som kommer med att hantera människor som känner sig kränkta och hur anmälningar om kränkande särbehandling i arbetslivet bör hanteras.

Kränkningar - ett utbrett problem i arbetslivet

Kränkningar är ett utbrett problem i arbetslivet som orsakar både lidande för de drabbade och stora stora kostnader för samhället. Att hantera och förebygga kränkningar i arbetet är ofta en utmaning för chefer och HR-personer. Arbetsmiljölagstiftningen ska förebygga ohälsa och olycksfall men reglerar inte frågor om kompensation och skuld. Fokus ligger på att stoppa kränkningar och att arbetsgivare ska skapa goda förutsättningar för samarbete mellan anställda genom ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete måste dock hela tiden ses över och de regler som finns kring kränkande särbehandling hållas aktuella. 

Målgrupp

Vi riktar oss i första hand till chefer och HR-personal men andra intresserade är också välkomna.