Den 28 september öppnar vi webbplatsen och bjuder därför in till ett kostnadsfritt lanseringswebbinarium. 

Målgrupp

Personer med NPF (t.ex. ADHD, autism) som söker information om arbete och studier. Berörda vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare, lärare och personer som arbetar med personer med NPF inom elevhälsan eller inom sjukvården.

Program

Moderator: Marina Jonsson
(projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM))

 • Varmt Välkomna, inledning
  (Marina Jonsson, CAMM)
 • Våra finansiärer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) berättar om varför man finansierat detta projekt.
 • Projektets syfte, metod och resultat presenteras
  (Allan Toomingas, docent, läkare, psykolog, CAMM och Sven Bölte, professor, chef för KIND, Karolinska Institutet)
 • Webbplatsen presenteras
  (Charlotte Danielsson, formgivare, webbdesigner, redaktör, CAMM)
 • Intresseorganisationen Attention uttalar sig om vikten av projektet och webbplatsen
  (Klara Cederqvist, projektledare, intresseorganisation Attention)
 • Frida och Alexander berättar om hur det är att leva med NPF i relation till studier och arbetsliv.
  (Frida Jansson och Alexander Skytte)
 • Vägledarföreningen, uttalar sig om behovet av webbplatsen
  (William Lindo, styrelsen i vägledarföreningen)
 • Det fortsatta arbetet med implementering och utvärdering.
  (Marina Jonsson, CAMM)

Vem och vad ligger bakom Jobbfrisk-NPF

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), inom SLSO, Region Stockholm, har under det gångna året arbetat med att ta fram en kunskapsöversikt om studier och arbete vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Resultatet från detta projekt ligger till grund för innehållet på webbplatsen Jobbafrisk-NPF. Projektet drivs av CAMM i samarbete med Karolinska Institutet, brukarorganisationer, studie- och yrkesvägledare och personer med egen erfarenhet.

Foto: Elena Mozhvilo