Innehåll 

De otrygga anställningar vi kommer berätta om kallas ibland för atypiska sysselsättningar med låg kvalitet och de innebär en stor grad av osäkerhet för den som är anställd. Den här typen av sysselsättningar har ökat i Sverige under de senaste decennierna och de kan innebära allvarliga risker för hälsan.  

Med utgångspunkt i en nyligen publicerad forskningsbaserad handbok och atypiska sysselsättningars påverkan på hälsan kommer vi under detta webinarium ta upp: 

  • Inom vilka sektorer och yrken som atypiska sysselsättningar är vanligast förkommande och hur utvecklingen ser ut över tid i Sverige. 
  • Vilka faktorer hos dessa sysselsättningar som riskerar att leda till ohälsa och vilka hälsokonsekvenser det kan få. 
  • Tio policy- och åtgärdsförslag som vår samlade forskargrupp ser som de mest prioriterade för att minska de stora hälsorisker som dessa sysselsättningar för med sig. 

Målgrupp 

Webbinariet riktar sig i första hand till dig som är arbetsgivare eller arbetar inom HR, arbetsgivarorganisationer, fack eller företagshälsovård men andra intresserade är också välkomna. 

Medverkande 

Theo Bodin, läkare och docent vi Karolinska institutet och verksamhetschef på CAMM. Theo leder bland annat en forskargrupp som undersöker det nya arbetslivets utmaningar med fokus på hälsa och arbetsmiljö.  

Ninni Norlinder, redaktör för handboken och processledare på Centrum för arbets- och miljömedicin

Övrigt 

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Webbinarieserien "Hur möter vi utmaningarna i framtidens arbetsliv?"

vitframtid2.svg 
Det här webbinariet ingår i en serie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna i svenskt arbetsliv. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på arbetstagarnas hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa.

 

Foto: iStock