Innehåll

Professor Lode Godderis håller en föreläsning om post-covid (långtidssjuka i covid) och dess bakomliggande orsaker. Han kommer också att diskutera post-covids påverkan på arbetsfunktion och hur drabbade kan komma tillbaka i arbete. Denna del av webbinariet hålls på engelska.

Aktuella beslutsstöd och riklinjer

Under andra delen av webbinariet kommer Theo Bodin presentera aktuella beslutsstöd och riktlinjer. Hur ser det ut i den svenska kontexten och hur kan vi hålla oss uppdaterade inom området?

Diskussion

Avslutningsvis öppnar vi upp för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och gemensamt diskutera utmaningar inom området. 

Medverkande

Lode Godderis

Lode Godderis är professor på Centre for Environment and Health på Leuven University i Belgien. Han är också vd på IDEWE (Belgian external service for prevention and protection at work) och är ordförande för Modernet; ett internationellt nätverk som utvecklar tekniker för att upptäcka och kartlägga nya trender och risker inom arbetsrelaterad ohälsa.  

Theo Bodin

Theo Bodin är docent och ST-läkare i Arbets- och Miljömedicin. Han leder forskargruppen The New World of Work och är verksamhetschef för Centrum för Arbets- och Miljömedicin.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig främst till företagshälsovården men den är även öppen för andra intresserade.

Övrigt

Anmälan görs uppe till höger på sidan (dator)/härunder (mobil). Webbinariet är kostnadsfritt.

 

Foto: Most Photos