Program Lanseringswebbinarium Arbetshälsorapport 2020 4/12

13:00 Introduktion

Christine Lorne,
ordförande Folkhälsoberedningen
gruppledare för C i Hälso- och sjukvårdsnämnden

13.10 Om CAMM och Total worker health

Maria Albin,
verksamhetschef, Centrum för arbets- och miljömedicin

Om Arbetshälsorapporten, yrke och metod

Gun Johansson,
redaktör för Arbetshälsorapport 2020

13.25 Presentation av rapporten

 • Anette Linnersjö, epidemiolog, statistiker
 • Daniel Falkstedt, epidemiolog
 • Katarina Kjellberg, ergonom
 • Annika Lindahl Norberg, psykolog
 • Karin Berglund, ergonom
 • Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker
 • Ina Anveden Berglind, överläkare
 • Mattias Sjöström, yrkeshygieniker

14.10 Bensträckare

14.15 Panelsamtal. Inledning av Maria Albin

 • Sarah Berger arbetsrättsjurist Visita
 • Alf Berglund, arbetsmiljöexpert, Transportföretagen
 • Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
 • Antonia Jacobaeus, specialist i företagshälsovård
 • Mia Jansson, ombudsman, Handels
 • Hampus Andersson utredare, Kommunal

15.00 Avslutning

Christine Lorne


Tillbaka till seminariesidan