BlueHealth

BlueHealth undersöker hur vattenbaserade miljöer kan förbättra människors hälsa

BlueHealth är ett europeiskt forskningsinitiativ som undersöker sambanden mellan miljö, klimat och hälsa och är särskilt inriktat på att förstå hur platser nära vatten, eller ”blå miljöer”, i städer kan påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. BlueHealth-projektet samlar experter från flera olika europiska länder och från Sverige deltar Lunds Universitet. Professor Maria Albin och docent Mare Löhmus Sundström, som även är aktiva vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet, har uppgiften att samordna projektets forskningsaktiviteter i Sverige.

My blue Stockholm

För att undersöka vilka blåa utrymmen som används i olika städer och på vilket sätt de används samlar BlueHealth information genom en online-enkät där människor själva kan markera på en karta var de tycker om att vistas och varför. En länk till enkäten hittar du uppe till höger/härunder (mobil). Alla svar är anonyma!

Senast ändrad 2018-09-27

Publicerad: 2018-09-27