Två nya forskningsprojekt om buller och hälsa

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har beviljats forskningsmedel för två nya forskningsstudier med fokus på trafikbuller och hälsa.

Det första projektet finansieras av FORTE och syftar till att studera vägtrafikbuller och tidiga markörer för hjärtkärlsjukdom och diabetes. Projektet baseras på den svenska befolkningsstudien SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study, http://scapis.se/) som syftar till att förhindra hjärt-lungsjukdom. Totalt 30 000 deltagare från sex städer ingår i studien.

I det andra projektet, finansierat av FORMAS, är avsikten att studera kopplingen mellan trafikbuller, luftföroreningar och urban grönska och hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor. Studien baseras på den Svenska Mammografikohorten (SMC) och omfattar drygt 20 000 kvinnor från Uppsala län som följts under mer än 20 år. Det unika i projektet är att man kommer att kunna undersöka alla tre miljöfaktorer i samma studie tillsammans med en mängd andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, däribland levnadsvanor, yrkesexponering och socioekonomiska faktorer.

Text: Charlotta Eriksson

Publicerad 2020-03-09