Vårdpersonal tar hand om patient

Ny guide hjälper schemaläggare inom vård och omsorg att planera hållbart skift- och nattarbete

Centrum för arbets- och- miljömedicin (CAMM) har publicerat en ny guide som bygger på aktuell forskning om hållbart natt- och skiftarbete. Guiden är i första hand framtagen som ett stöd för schemaläggare och chefer inom vård och omsorg.

Inom vård- och omsorg behövs medarbetare som håller verksamheten i gång under dygnets alla timmar. Men skift- och nattarbete påverkar både kroppen och vardagslivet utanför arbetet. Hur ska ett schema se ut för att kunna täcka verksamhetens behov och samtidigt vara så hälsosamt som möjligt? I CAMM:s nya guide ”Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg” finns aktuell kunskap på området, både från CAMM:s egen och andras forskning. Guiden ska vara ett stöd för chefer och schemaläggare med ansvar för skift- och nattarbetare inom vård och omsorg. De hälsoeffekter som redovisas i guiden är hjärt-kärlsjukdomar, cancer, påverkan på graviditet men också upplevelsen av nattarbete och risk för olyckor.

- Guiden är tänkt att presentera den forskning som finns på ett lättillgängligt sätt så att kunskapen kan få praktisk användning. Förutom för chefer och schemaläggare kan den också vara intressant för företagshälsovård, personalorganisationer, skyddsombud och andra som möter nattarbetande medarbetare inom vård och omsorg,  säger Annika Lindahl Norberg, psykolog på CAMM och en av författarna till guiden.

Hälsoeffekter och rekommendationer

I guiden kan du bland annat läsa vad forskningen visar angående hälsoeffekter av natt- och skiftarbete, vad som gäller kring att arbeta flera nattpass i rad och återhämtning mellan pass och varför det är viktigt med medicinska kontroller vid nattarbete.

- Medicinska kontroller ska erbjudas vid nattarbete. Det är viktigt eftersom det då blir möjligt att göra anpassningar för personer som är i riskzonen för ohälsa relaterad till nattarbete, säger Per Gustavsson, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin, som också varit med och skrivit guiden

Rekommendationer för hälsosamt skiftarbete:

  • Gravida kvinnor bör inte arbeta mer än ett nattpass i veckan
  • Undvik skiftscheman med fler än tre nätter i rad
  • Återhämtning är viktigt, minst 11 timmar mellan pass och minst 28 timmar vid byte från nattarbete till annat skift
  • Tillse en bra erfarenhetsmix på samma schemarad så att nyanställda kan få stöd från erfarna kollegor
  • Tillse att bemanningen vid nattskiftet är tillräcklig även vid plötsliga arbetstoppar
  • Medicinska kontroller ska erbjudas vid nattarbete.

(från guiden ”Att planera skift- och nattarbete i vård och omsorg”)


Foto: Yanan Li

Publicerad 2022-11-24

Senast ändrad 2022-11-24