Par på parkbänk i parkområde mellan husen i Stockholm.

Fullsatt dag om förtätningens effekter och hälsosam grönska

Den 8 februari deltog drygt 150 personer vid Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 2024 som ägde rum i landstingssalen i Stockholm. Årets tema var förtätningens effekter och hälsosam grönska och moderator var journalisten och arkitekturkritikern Mark Isitt.

− Jag tyckte dagen bjöd på många intressanta presentationer men också på givande diskussioner. Bland annat diskuterades vikten av att frågor kring hur invånarnas hälsa påverkas av olika miljöfaktorer kommer in tidigt i planprocessen, säger Anne-Sophie Merritt, chef för enheten för Miljömedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), 

Dagens presentationer innehöll den senaste forskningen om miljörelaterade hälsoeffekter, främst gällande buller och grönska, inblickar i planprocesser och goda exempel och olika verktyg som kan användas inom samhällsplanering. CAMM presenterade verktyget Miljöhälsa på karta, ett digitalt stöd för uppföljning och analys av den miljörelaterade hälsan i Stockholms län. 

− Tanken är att Miljöhälsa på karta ska kunna användas för att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag och på så sätt bidra till både förbättrad folkhälsa och mer hållbar regional utveckling, sa Charlotta Eriksson, forskare på CAMM och Karolinska Institutet, som höll presentationen. 

Verktyget kommer att lanseras senare i vår. Gå till presentationen av Miljöhälsa på karta (pdf)

På plats i den fullsatta landstingssalen fanns tjänstepersoner, beslutsfattare och experter i Stockholm län som arbetar med bland annat samhällsbyggnad, miljö, folkhälsa, hållbarhet och trafikplanering. 

− Jag tror att det är oerhört viktigt att planerare i Stockholmsregionen och andra orter runtom i Sverige bevakar forskningen kring effekterna av förtätning men kanske särskilt kring hälsosam grönska. Jag tänker också att man inte ska stirra sig blind på att Stockholm växer utan se till att staden fungerar för de som bor här nu, säger Frida Öhman, förbundssekreterare och kansliansvarig för Östra Sveriges Luftvårdsförbund, en av dagens deltagare. 

− Det lyftes också på ett utmärkt sätt att vi fortfarande måste arbeta aktivt för att ingen ska dö i förtid på grund av dålig luft. 

Om Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen 

Den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdagen är ett samarbete mellan Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Storsthlm. Dagens hålls årligen och vänder sig framför allt till politiker och tjänstemän inom Region Stockholm och Stockholms läns kommuner. Syftet är att inspirera, sprida kunskap och skapa dialog mellan olika aktörer i länet kring frågor om miljö, samhällsbyggnad och hälsa. 

Presentationer från dagen

Läs mer om dagen och ta del av presentationerna här (storsthlm.se) 

Foto: Roland Lundgren

Publicerad 2024-03-08