Nytt kraftfullt verktyg för bedömning av exponeringar i arbetet

Nu finns ett nytt verktyg för att bedöma jobbexponeringar för den arbetande befolkningen i Sverige. Med hjälp av verktyget ”SweJEM” går det bland annat att sammanställa information om vilka exponeringar i arbetet som orsakar mest ohälsa inom ett visst geografiskt område och hur fördelningen av exponeringar förändras över tid.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har tillsammans utvecklat ett verktyg för bedömning av jobbexponeringar* i stora grupper, en så kallad jobbexponeringsmatris (JEM). SweJEM, som verktyget kallas, ger information om olika skadliga exponeringar i arbetet och hur de påverkar hälsan för varje enskilt yrke på den svenska arbetsmarknaden. I verktyget ingå fakta om många olika typer av exponeringar, så som fysisk belastning, buller, vibrationer, kemikalier och psykosociala exponeringar, som arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.  

Vad är en jobbexponeringsmatris?

En jobbexponeringsmatris, förkortat JEM, är ett verktyg som gör det möjligt att studera jobbexponering i stora befolkningsgrupper. Alternativet, att mäta exponeringen hos alla de som ingår i studien, skulle kräva för mycket resurser. Genom att koppla yrkeskoder från befolkningsregister till yrkeskoder i exponeringsmatriser kan samband mellan sjukdom och olika exponeringar i arbetet upptäckas. 


Viktig kunskap för politiker och vårdgivare
 

Med hjälp av SweJEM går det att sammanställa information om till exempel alla yrken med en viss exponering, om vilka yrken som har en eller flera olika typer av skadliga exponeringar och om hur det ser ut för invånarna inom specifika geografiska områden. Det går också att se hur fördelningen av exponeringar förändras över tid i den arbetande befolkningen. Det här är viktig kunskap som kan vara relevant inom flera olika områden. 

 − Kunskapen om vilka exponeringar som är vanligast och orsakar mest ohälsa i till exempel en kommun bör vara intressant för politiker, som då kan fatta mer välgrundade beslut, och för vårdgivare när de ska planera sin verksamhet, säger Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker på CAMM och forskare på Karolinska Institutet. 

Studera sambandet mellan hälsa och arbete 

För forskare öppnar SweJEM dörrar till att studera sambandet mellan sjukdomar och olika exponeringar. Verktyget gör det till exempel möjligt att undersöka ifall vissa sjukdomar är vanligare inom vissa yrken. 

− Det skulle till exempel kunna handla om ifall cancer är vanligare i yrken där man hanterar ämnen som misstänks vara cancerogena, säger Pernilla Wiebert.  

− Forskningsstudier som använt jobbexponeringsmatriser har gett oss viktig kunskap om vid vilka exponeringsnivåer det börjar dyka upp sjukdomsfall. Det har i sin tur hjälpt lagstiftare att utforma gränsvärden* som skyddar de människor som riskerar att utsättas för skadliga ämnen på jobbet.  

Hur kan du använda SweJEM i din verksamhet? 

På Karolinska Institutets hemsida kan du läsa mer om SweJEM. Här finns också kontaktuppgifter om du vill veta mer om hur du kan använda SweJEM i din verksamhet och hur du kan få tillgång till verktyget: SweJEM | Karolinska Institutet (ki.se)

Publicerad 2024-01-02